xierpa-dk-presentation-web
xierpa.dk web site
xierpa.dk web site

Xierpa tilbyder et setup hvor det aktuelle design kan gene­reres fra de samme data til print, computer og smart­phones. Output speci­fikke til­retninger er gemt som til­føjelser til de originale data, så disse ikke skal gen­findes udfra de færdige filer. Den færdige filer er omvendt baseret på design para­metre som kan ændres manuelt eller auto­matisk, hvis out­put betingel­serne ændres. Xierpa offers a setup where the out­put, whether for print, com­puter or smart­phones, is gene­rated from the data storage ac­cord­ing to the rules of the cur­rent de­sign. out­put spe­ci­fic changes of the con­tent are saved as ad­di­tions to the ori­gin­al data, so these don’t have to be re­cover­ed from the out­put files. the out­put is based on de­sign para­meters, that can be changed ma­nual­ly or auto­matic when the out­put condi­tions changes.

web site

1 jul 2013 webdesign systemdevelop webmagazine

Xierpa præsentation web site

Xierpa er et web udviklingsmiljø til at producere websites og web applikationer. Blandt en lang række funktioner indeholder Xierpa et setup til digitale web magasiner og et online design program. Xierpa er nu præsenteret på den web sitet xierpa.dk
Websitet er bygget i det digitale magasin modul som er en del af Xierpa.

Xierpa presentation web site

Xierpa is a web developing environment, that among a lot features includes a setup for digital web magazine production and an online design application. Xierpa is now presented on the web site xierpa.dk
The web site is build in the digital web magazine module that is a part of Xierpa.

xierpa.dk