vikasku-logo
Logo forslag til Vakasku

Logo

20 aug 2011 logo design

Logo forslag til Vikasku

Vikasku er en skole for børn og unge som ikke umiddelbart kan inkluderes i folkeskolen. Vikasku er familiebehandlingstilbud der skal skabe faglig og personlig udvikling hos barnet.
Dette logo var et forslag som blev lavet i forbindelse med forberedelse til en ny hjemmeside.

Vikasku is a school for children who are not easily includes in the public school system. Vikasku is a family treatment offer to create a learning and personal development for the child.
This logo was a proposal created along with the preparation for a new web site.