grib-mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig

CD cover

9 sep 2014 cdcover design

Marianne Morten­sen & Michael Vester­skov: Grib mig

Marianne Mortensen og Michael Vesterskov havde først i juni samlet fire musikere til et par koncert ind­spilninger med hen­blik på en ny cd-ud­givelse. Jeg havde for­nøjelsen af at være publi­kum – og af at de­sig­ne det fore­løbige cover, der sam­men med en bestillings­liste skulle lokke publi­kum til at forud­bestille cd-en.

28 september udkom cd-en, sådan rigtigt fysisk med cd, cover i pap og booklet i papir. Og sam­ti­digt på iTunes.

‘Grib mig’ is the title in danish of the cd, for which Marianne Mortensen and Michael Vesterskov had gathered four musicians for two days live recordings. I had the pleasure of being among the audience – and to design the provisional cover that together with a sign up form should make the audience pre-order the cd.

28 september was the cd finally released, a real physical cd, cardboard cover and paper booklet. And at the same time available on iTunes.

Marianne Morten­sen & Michael Vester­skov: Grib mig

Grib mig