xierpa.dk web site
xierpa.dk web site

Xierpa tilbyder et setup hvor det aktuelle design kan gene­reres fra de samme data til print, computer og smart­phones. Output speci­fikke til­retninger er gemt som til­føjelser til de originale data, så disse ikke skal gen­findes udfra de færdige filer. Den færdige filer er omvendt baseret på design para­metre som kan ændres manuelt eller auto­matisk, hvis out­put betingel­serne ændres.

web site

1 jul 2013 webdesign systemdevelop webmagazine

Xierpa præsentation web site

Xierpa er et web udviklingsmiljø til at producere websites og web applikationer. Blandt en lang række funktioner indeholder Xierpa et setup til digitale web magasiner og et online design program. Xierpa er nu præsenteret på den web sitet xierpa.dk
Websitet er bygget i det digitale magasin modul som er en del af Xierpa.

xierpa.dk