marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig
marianne mortensen michael vesterskov grib mig

CD cover

9 sep 2014 cdcover design

Marianne Morten­sen & Michael Vester­skov: Grib mig

Marianne Mortensen og Michael Vesterskov havde først i juni samlet fire musikere til et par koncert ind­spilninger med hen­blik på en ny cd-ud­givelse. Jeg havde for­nøjelsen af at være publi­kum – og af at de­sig­ne det fore­løbige cover, der sam­men med en bestillings­liste skulle lokke publi­kum til at forud­bestille cd-en.

28 september udkom cd-en, sådan rigtigt fysisk med cd, cover i pap og booklet i papir. Og sam­ti­digt på iTunes.

Marianne Morten­sen & Michael Vester­skov: Grib mig

Grib mig